Rekisteriseloste

Rekisteriseloste:

Rekisterin pitäjä:

Lifestyle La Luna (Y­tunnus 2769107­5)
Myllärinkuja 5
74100 Iisalmi
+358405885344
info@lifestylelaluna.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tiina Andersin

Rekisterin nimi:
Lifestyle La Luna verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan asiakkaidemme asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja
hoitoon kuten asiakassuhteen edellyttämiin yhteydenottoihin ja suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu­ ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot,
puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www­osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista, toimituksista ja alennuksista sekä mahdolliset
käyttäjätunnukset ja salasanat.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaalta itseltään verkkokaupan tilauksista, palautus­ ja muiden lomakkeiden kautta,
puhelimitse, sähköpostilla ja muulla vastaavalla tavalla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta edelleen
ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa verkkokaupan tekniseen hallinnointiin
liittyvien toimienyhteydessä, tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi sekä
viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja sitä käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.